Tuning Master Baku
#4893300

Almaz 125 lik laqonda

Digər


Elanın nömrəsi: 4893300
Vəziyyəti: Yeni

Əlavə məlumat

ƏLAVƏ MƏLUMAT

TEXNIKI PARAMETRLƏR ŞƏKİL( FOTOLAR) BÖ LMƏS İN DƏ QEYD OLUNM U ŞD UR

Çatdırılma bütün ölkəyə PULSUZDU R
S ifarişiniz bi l avas itə qeyd olunan ünvanda təyin olun muş kur yer tər əf i nd ən sizə təhvil veriləcəkdir

Hər g ü n y enilənən 1 00 lə rlə çeşid 1 00 lərlə kateqoriya üçün is tifad əçinin d igə r e lan ları bölməs inə baxa bilərsini z

Qeyd : mə hsullar ın f otol arını icazəsi z götürüb şəxs i m əqsədlər üç ün isti fad ə etmə k qadağandır
Mə hsul büt ün ö lkəyə r ayon və bölgə lər d axil 1 günə çatdırılır
Əlav ə məl umat üçün əlaqə saxla yın l ü tfən
İstifadəçinin dig ər ela nlar ı bölməsindən digə r məhs ul lar a ba xa bilərsin iz
Ə l aq ə nömrələri 24 saa t aktivdi r
XO Ş ALIŞVERİŞLƏR

Bakı Bu həftə 45 dəfə

Oxşar Elanlar

Öz elanını əlavə et