Clopos - Restoran İdarə Sistemi
#4893305

Jujin batareyalı direl

Digər


Elanın nömrəsi: 4893305
Vəziyyəti: Yeni

Əlavə məlumat

ƏLAVƏ MƏLUMAT

TEXNIKI PARAMETRLƏR ŞƏKİL( FOTOLAR) BÖ LMƏS İN DƏ QEYD OLUNM U ŞD UR

Çatdırılma bütün ölkəyə PULSUZD U R
S ifarişiniz bi l avas itə qeyd olunan ünvanda təyin ol un muş kur yer tər əf i nd ən sizə təhvil veriləcəkdir

Hə r g ü n y enilənən 1 00 lə rlə çeşid 1 00 lərlə kateqoriya ü çün is tifad əçinin d igə r e lan ları bölməs inə baxa bilər sini z

Qeyd : mə hsullar ın f otol arını icazəsi z götürü b şəxs i m əqsədlər üç ün isti fad ə etmə k qadağandır
Mə h sul büt ün ö lkəyə r ayon və bölgə lər d axil 1 günə çatdırı lır
Əlav ə məl umat üçün əlaqə saxla yın l ü tfən
İstifadə çinin dig ər ela nlar ı bölməsindən digə r məhs ul lar a ba xa bilərsin iz
Ə l aq ə nömrələri 24 saa t aktivdi r
XO Ş ALIŞVERİŞLƏR

Bakı Bu həftə 46 dəfə

Oxşar Elanlar

Öz elanını əlavə et