Clopos - Restoran İdarə Sistemi
#4976468

İntex 1.59 X 1.59x50 cm hovuz

Digər


Elanın nömrəsi: 4976468
Vəziyyəti: Yeni

Əlavə məlumat

TEXNIKI PARAMETRLƏR ŞƏKİL ( FOTOLAR) BÖ LMƏS İN DƏ QEYD OLUN M U ŞD UR

ölçüləri 1.59x1.59x50 cm

Çatdırılma bü tün ölkəyə MÖVCUDDUR
S ifarişini z bi l avas itə qeyd olunan ünvanda təyin o l un muş kur yer tər əf i nd ən sizə təhvil veriləcəkdir

Hə r g ü n y eni lənən 1 00 lə rlə çeşid 1 0 0 lərlə kateqori y a ü çün is ti fad əçinin d igə r e lan lar ı bölməs inə bax a b ilər sini z

Qeyd : mə hsullar ın f o tol arını icazəs i z g ötürü b şəxs i m əqsədlər üç ün isti fad ə etmə k qad a ğ a ndır
M ə h sul büt ün ö lkəyə r ayon və bölgə lər d a x il 1 g ünə çatdırı lır
Əlav ə məl umat ü çün əlaqə saxla y ın l ü tf ə n
İstifadə çinin dig ər ela nl ar ı bölməsindən d ig ə r mə hs ul lar a ba xa bilərsin iz
Ə l aq ə nömrələri 2 4 s aa t akt ivdi r
XO Ş ALIŞVERİŞLƏR

Bakı 18 Mart 3955 dəfə

Oxşar Elanlar

Öz elanını əlavə et